Yazarlar
YUSUF ÖLÇEN

YUSUF ÖLÇEN

Topluma “Gümrük Olmazsa Ne Olur?” Sorusunu Sordurtmak…

Bu gün küreselleşen ve saydamlaşan dünya ticaretinin en önemli kriterlerini kalite ve hız unsurları oluşturmaktadır. Dünya ticareti içerisinde yer almak isteyen her ülke artık bu iki kriteri dikkate almak zorundadır. Bu nedenle bir eşyanın ithali, ihracı, transiti ile değerinin transferinde ticaret hızını olumsuz olarak etkileyecek her türlü formaliteden arınma çabaları ülkelerin öncelikli hedefi haline gelmiştir. ... devamı

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Müessesesi

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi; 05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. ...