GÜMRÜK

GÜMRÜK

Yolcu Beraberi Taşıtlar

Yolcu Beraberi Taşıtlar Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir? Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük ...

Firma Dosyası Güncelleme İşlemleri

4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrasına göre her yılın Şubat ayı içerisinde yapılan firma dosyası güncelleme işlemleri 02.02.2015-27.02.2015 tarihleri arasında Dernek merkezimizde yapılacaktır. ...

2015 Yılı Bilirkişi Başvuru İlanı

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek bilirkişi listesine başvurmak için, başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler ...

GÜVAS (Gümrük Veri Ambar Sistemi)

Dolaylı Temsilci Gümrük Müşavirleri tarafından internet üzerinden ve/veya web servis ile erişim yoluyla ulaşabileceği bilgiler: 1.Gümrük Müşavirinin Kullanıcı Kodu, Gönderim Şekli 2.İhracatçı/İthalatçı Firma Unvanı, Vergi No 3.Fatura Bilgileri: ...

Gümrük Laboratuvar Tahlil Ücretleri Listesi / Ücretlerin Yatırılabileceği Bankalar

GÜMRÜK LABORATUVAR TAHLİL ÜCRETLERİNİN YATIRILMASINDA MÜKELLEFLERİN İŞLEM YAPACAĞI BANKALAR İLE HESAP NUMARALARI HAKKINDA DUYURU Gümrük laboratuvarlarında tahlil yaptırılabilmesi için  ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve TÜRKİYE ...

TASİŞ

Elektronik belge satışı yapılan, basılı evrak ve satışı işlemleri ...

Yararlı Linkler

NCTS ELEKTRONİK BEYANNAME ...

İstanbul Gümrük Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Dahili Telefon Numaraları

İstanbul Gümrük Bölge Laboratuvar Müdürlüğü Dahili Telefon Numaraları listesi ekte bilginize sunulmuştur. ...

İstanbul Gümrük Müşavir Firmaları

İGMD'ye kayıtlı firma listesine bu bölümden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde hem Şahıs hem de Tüzel Firmalar bulunmaktadır. ...

İstanbul Gümrüklü Depolar

İstanbul ve çevresinde; 4458 sayılı Gümrük Kanunu göre Müsteşarlıkça izin verilen ve Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla faaliyet gösteren Geçici depolama, Genel ve Özel antrepolar ve bağlı olduğu Gümrük Müdürlüklerinin listesi ...

1 2 next toplam: 15 | gösteriliyor: 1 - 10