DUYURULAR
İGMD Duyurular
Firma Güncelleme İşlemleri

Firma Güncelleme İşlemleri

Yazı boyutu: Decrease font Enlarge font
Firma Güncelleme İşlemleri

4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrasına göre her yılın Şubat ayı içerisinde yapılan firma dosyası güncelleme işlemleri 01.02.2013-28.02.2013 tarihleri arasında Dernek merkezimizde yapılacaktır.

Değerli Üyelerimiz ,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 22 OCak 2013 Tarih 76107777-161.04(2013)-861-4995 Sayılı yazılarına istinaden 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrasına göre her yılın Şubat ayı içerisinde yapılan firma dosyası güncelleme işlemleri 01.02.2013-28.02.2013 tarihleri arasında Dernek merkezimizde yapılacaktır.

Buna göre yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

 

 

HARHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLAN/ÇALIŞAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ


01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde şahıslarında ve/veya firmalarında herhangi bir değişiklik olmayan Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin

Derneğe hitaben, şirket antetli kağıdına, firma kaşeli, firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet)

Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben, şirket antetli kağıdına, şirket kaşeli firma ortağı tüm Gümrük Müşavirleri/Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş, “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet)

Ve bu dilekçeler ekine firmanın güncel ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin eklenmiş olması ayrıca değişiklik olmadığına ilişkin beyanların aynı tüzel kişiliğe ortak tüm gümrük müşavirlerince ayrı ayrı  düzenlenerek toplu halde tek seferde verilmiş olması gerekmektedir.

HERHANGİ BİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ FİRMASINDA ORTAK OLMAYAN/ÇALIŞMAYAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ


01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde sıralanan değişikliklerin olmaması halinde Gümrük Müşavirlerinin ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Derneğe hitaben “ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe, (“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-1 ) (2 adet) Bu dilekçe ekinde, Bölge Müdürlüğü’ne hitaben“ŞAHIS VE FİRMA BİLGİLERİMDE DEĞİŞİKLİK YOKTUR” ibaresinin yer aldığı yazılı beyanı içeren dilekçe,(“Değişiklik Yoktur” Matbu, Ek-2 ) (2 adet)

Ayrıca; 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler derneğimize bildirilmiş ise herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Yapılan değişiklikler Derneğe bildirilmemiş ise, Derneğe hitaben dilekçe ekinde değişiklikle ilgili istenen evrakları ekleyerek, (Dilekçe örneği ve istenen evraklarla ilgili bilgiyi Dernek Merkezimizden alabileceğiniz gibi, web sayfamızın “ÜYE BÖLÜMÜ” linkinden de temin edebilirsiniz) en geç 28/02/2013 tarihine kadar Dernek Merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.


18 Şubat 2012 tarihli Olağan Mali Genel Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda, Üye aidatlarının ödenmediği takdirde, Derneğimize yapılan Güncelleme başvuruları kabul edilmeyeceğini ve işlem yapılamayacağını hatırlatırız.

Derneğimizin sizlere çağdaş, süratli ve kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli olan mali kaynağın en önemli unsurunu teşkil eden üye aidatlarının güncelleme dosyalarının teslimi sırasında ödenmesi hususunda gereken hassasiyeti göstermenizi önemle  rica ederiz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU