DUYURULAR
İGMD Gündem
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav Duyurusu
  • Bir arkadaşına gönder Bir arkadaşına gönder
  • Yazdır Yazdır

ETİKETLENDİ:

Bu yazı etiketlenmemiş

Yazıyı oyla

0

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav Duyurusu

Yazı boyutu: Decrease font Enlarge font
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav Duyurusu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınavı ile ilgili "Sınav Tarihi ve Yeri, Sınav Uygulaması ,Sınav Konuları, Sınav Değerlendirilmesi, İletişim Duyurusu, Sınav ile İlgili İtirazlar "konularında duyuru yapılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 20.10.2012 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin 568 inci maddesine göre Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınav sonucundan 70 ve üzerinde puan alarak başarılı sayılan adayların Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda Mesleki Yeterlilik Sınavına alınmaları gerekmektedir.


SINAV TARİHİ VE YERİ

29.01.2013, Salı günü, Saat 14:00’da Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri Esenboğa Yolu No:792 Akyurt/ANKARA’da yapılacaktır.


SINAV UYGULAMASI

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınavı elli soru üzerinden test yöntemiyle yapılacak, 80 dakika süre verilecektir. 

Adayların sınavın başlamasından 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmekte olup, sınava özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ve cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içemeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.


SINAV KONULARI

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınavında ön eleme sınav konuları ile bunlarla ilgili mevzuat hakkında uygulamalı sorular sorulur.

31.12.2012 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacaktır.


SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar Gümrük Müşaviri olmaya hak kazanırlar.

Başarı puanının hesaplanmasında [Puan=(DoğruSayısı/SoruSayısı)x100] formulü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular değerlendirme dışında bırakılarak kalan doğru sorular 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Adayın sınav sonuç puanında her hangi bir yuvarlama yapılmayacak olup, puan küsuratlı çıkarsa virgülden sonra iki hane olarak gösterilecektir.

Sınavlara girdiği halde başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılır.


İLETİŞİM VE DUYURU

Sınav soruları ve cevap anahtarı 30.01.2013 tarihinde http://www.gtb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sınav sonuçları 12.02.2013 tarihinde http://www.gtb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.


SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.gtb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde Bakanlığa yapacaklardır. Bakanlık söz konusu itirazları 5 (beş) gün içerisinde inceleyerek sonuçları adaylara bildirecektir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun http://www.gtb.gov.tr adresinde duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Bakanlığa yapılacaktır.

Sınav kurulu, itirazları en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirecek ve sonuçlar adaylara yazı ile tebliğ edilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru yapılacaktır.

İrtibat Telefon Numaraları: 0 312 306 84 66-67-68